Adventsgudstjänst

  • Datum:

Tema: Ett nådens år
Predikan: Marcus Fröding
Skatten för barn
Nattvard
Ledning: Sofia Holst
Kyrkkaffe