Ekumenisk bibelfrukost i ELF-kapellet

  • Datum:

Tema: Guds kärlek i praktiken
Pastor Sven-Ove Svensson utgår från Jakobs brev
Arr. Ekumeniska Rådet i Kristianstad