Ekumenisk friluftsgudstjänst

  • Datum:

Vilans kyrkas trädgård
Midsommardagen – Tema: Skapelsen
Predikan: Louise Nyman Winkler
Ledning: Staffan Andersson