Ekumenisk friluftsgudstjänst i Vilan

  • Datum:

Vilans kyrkas trädgård.
Louise Nyman Winkler m.fl.