Ekumenisk jubelgudstjänst

  • Datum:

Tema: Guds kärlek i praktiken
Predikan: Komminister Francois Anougba
Sångmedverkan från flera församlingar
Ledning: Jan Bergils
Arr. Ekumeniska Rådet i Kristianstad