Ekumenisk midsommargudstjänst

  • Datum:

Vilans kyrkas trädgård.
Odalkyrkan och Svenska Kyrkan Kristianstad ansvarar,