Bibelföredrag i Församlingshemmet

  • Datum:

Tema: Fången som var fri
Biskop em Eric Aurelius
Ingår i ekumeniska inspirationshelgen