Get Real – ungdomlig gudstjänst

  • Datum:

Insläpp och mingel  17.30.
18.00 Gudstjänst, mat. konsert, fika, worship.
Kvällens tema är ”RUSTAD”.
Ungdomspastorn Samuel Westergren predikar.
20 Festivalhäng.
https://www.facebook.com/events/789526296008012/?ref=newsfeed