Getsemanekväll

  • Datum:

Gemensam måltid  (knyt)
Avslutas med Nattvard, Herrens måltid,
Ledning: Rikard Holst