Grillkväll

  • Datum:

Välkommen till familjen Böckman, Majvivestigen 14, Åhus.
Tel. 070-2282230.
Ta med det du vill äta. Dricka, kaffe och kaka bjuder familjen på.