Gudstjänst

  • Datum:

Tema: Sänd mig!
Predikan: Cornelia och Johan Newman
De berättar  om sitt missionsarbete i Afrika
Ledning: Bo Olsson
Simultaneous translation into English
Kyrkkaffe