Gudstjänst

  • Datum:

Tredje advent: Bana väg för Herren
Predikan: Rikard Holst
Ledning: Bernhard Svanström
Missionsinsamling
Skatten för barn
Kyrkkaffe