Gudstjänst

  • Datum:

Tema: Kom Jesus kallar
Predikan: Marcus Fröding
Ledning: Mats Svanström
Skatten för barn.
Simultaneous translation into English
Kyrkkaffe