Gudstjänst

  • Datum:

Tema: Låt er förvandlas – Rotade i Kristus
Predikan: Marcus Fröding
Missionsinsamling
Ledning: Sofia Holst
Skatten för barn.
Kyrkkaffe