Gudstjänst

  • Datum:

Tema: Utsänd – Med det vi har sett och hört
Predikan: Sofia Holst
Skatten för barn
Ledning: Hanna Schölin
Kyrkkaffe

Församlingsmöte efter gudstjänsten