Gudstjänst

  • Datum:

Tema: Att leva i hoppet – 1 Petr.1:3-12
Predikan: Sofia Holst
Missionsinsamling
Skatten för barn
Ledning: Agneta Böckman
Kyrkkaffe