Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Tema: Förlorad och återfunnen:
Predikan: Olivia Karlsson
Ledning: Frida Kronlid
Simultaneous translation into English
Kyrkkaffe