Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Tema: Kom – Jesus kallar!
Predikan: Rikard Holst
Skatten för barn
Ledning: Marcus Fröding
Simultaneous translation into English
Kyrkkaffe