Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Andra advent: Guds rike är nära
Predikan: Daniel Ottosson
Ledning: Frida Vingren
Skatten för barn
Simultaneous translation into English
Kyrkkaffe och julmarknad