Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Tema: Kom Jesus kallar
Predikan: Rikard Holst
Ledning: Hanna Ottosson
Skatten för barn.
Simultaneous translation into English
Kyrkkaffe