Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Tema: Kom Jesus kallar
Predikan: Ellen Hemström, Örebro.
Ledning: Rikard Holst
Skatten för barn.
Simultaneous translation into English
Kyrkkaffe