Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Predikan: Kurt Göteson
Skatten för barn
Simultaneous translation into English
Kyrkkaffe