Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Predikan: Kurt Göteson
Text: Joh.7:53-8:11
Skatten för barn
Simultaneous translation into English
Kyrkkaffe