Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Tema: Kom, Jesus kallar! Joh.15:1-17
Predikan: Marcus  Fröding
Ledning: Hanna Svanström
Skatten för barn.
Kyrkkaffe