Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Tema: Kom, Jesus kallar!
Predikan: Mats Svanström
Ledning: Marcus Fröding
Kyrkkaffe