Gudstjänst med dop och nattvard

  • Datum:

Tema: Jesus upprättar Petrus, Joh.21:15-23
Predikan: Jakob Andersson
Dop
Skatten för barn
Ledning: Sofia Holst
Kyrkkaffe