Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Tema: Att leva i enhet med varandra – 1 Petr. 4:8-11
Predikan: Rikard Holst
Skatten för barn
Ledning; Josef Eriksson
Kyrkkaffe