Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Pingstdagen
Tema: Att leva med den Heliga Anden
Predikan: Kurt Göteson
Skatten för barn
Ledning: Rikard Holst
Kyrkkaffe