Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Tema: Att leva i förföljelse
Predikan: Sofia Holst
Barnvälsignelse
Skatten för barn
Ledning: Ellen Fhager
Kyrkkaffe