Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Tema: Att leva generöst
Predikan: Rikard Holst
Skatten för barn.
Ledning: Sofia Holst
Kyrkkaffe