Gudstjänst med nattvard

  • Datum:

Tema: Nådens gåvor
Predikan: Håkan Avestrand
Ledning: Hanna Schölin
Kyrkkaffe