Gudstjänst – sommartid!

  • Datum:

Tema; Den Högstes profet
Predikan: Sofia Holst
Ledning: Håkan Avestrand
Kyrkkaffe