Guds kärlek i praktiken – Ekumeniskt i Odalkyrkan

  • Datum:

Varför ska vi bry oss? f Stefan och Bo Olsson
*Diakoni och social omsorg
* Integration – Några nysvenskar berättar
* LP-arbete bland missbrukare
* Värna Guds skapelse
Arr. Ekumeniska Rådet i Kristianstad
Fika och aftonbön