Gudstjänst

  • Datum:

Liv i gemenskap- Älska din nästa

Predikan: Marcus Fröding
Ledning: Frida Kronlid
Simutaneous translation into English
Skatten för barn.
Det planerade 20-årsjubileet måste tyvärr skjutas upp till ett senare tillfälle.
Covidpass ska kunna visas upp.