Julbön

  • Datum:

Marcus Fröding och Bo Olsson m.fl.
Efteråt blir det julaftonsgemenskap med jullunch.
Ta gärna med något ätbart som du vill dela med dig av.