Julfest för seniorer

  • Datum:

Mat, julmusik, gemenskap, andakt
Pastorsteamet m.fl.

Anmälan till Sofia Holst 073-6368590 eller info@ostermalmskyrkan.se