Pilgrims- och klimatvandring

  • Datum:

Tema: Ett hållbart liv.
Vi går Linnérundan, ca 6 km, från Hel. Trefaldighets kyrka.
Samtal om vårt behov av inre omställning och om hur vi kan hantera de existentiella frågorna kring vårt fossilberoende och andra skadliga beroenden.
Arr. Östermalmskyrkan, Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen.
Mer info: Framtidsveckan eller Bo Olsson 070-5363864