Tillsammansgudstjänst

  • Datum:

Tema: Andlig urskiljning – Anden och köttet
Predikan och ledning: Bernhard Svanström och Tamanda Svanström.
Kyrkkaffe.