Vi finns i Kristianstad

Vi är en kristen församling som delar tron på Jesus Kristus. Vår församling består av människor från många olika kulturer, generationer och sammanhang och är på flera sätt en gränsöverskridande gemenskap.

Vår kyrkobyggnad är placerad i stadsdelen Östermalm mitt i Kristianstad och är en av gemenskapens mötesplatser.

Församlingens gemenskap bygger på såväl det stora gudstjänstfirande som den lilla gruppens träffar i olika former.

Vi är

Vi är Östermalmskyrkans församling – en brokig, mångkulturell och dynamisk gemenskap som delar tron på Jesus Kristus. Bibeln beskriver trons gemenskap som en storfamilj med nya bröder och systrar, fäder och mödrar som försöker dela livet med varandra. I vårt liv tillsammans är vår längtan att Guds passionerade kärlek för varje människa ska få bli synlig och konkret. En kärlek som alltid längtar efter att fler ska få bli del. I och genom Jesus Kristus är nämligen alla inbjudna till gemenskap med Gud själv!

Vi är en församling som vill finnas till för vår stad och vår region. Vi är också en del av den världsvida kyrkan. Vi tillhör både Pingst – Fria församlingar i samverkan och EFK – Evangeliska frikyrkan.

 

 

Vi tror

Vi är en del av den världsvida kyrkan och bekänner en enda treenig Gud – Fadern, Sonen och den helige Anden. Vi tror att Gud skapat vår fantastiska värld och att han älskar sin skapelse passionerat. Skapelsen och människan speglar någonting av Guds djupa vishet, oerhörda kreativitet, bubblande glädje och majestätiska storhet. Vi tror att Gud är intresserad av våra liv och ständigt söker kontakt med oss. Guds längtan är att vi ska förstå att vi hör hemma i Guds kärlek och är skapade för att leva i nära relation med Gud själv. Men vi lever i en trasig värld där misstro, girighet, våld och övergrepp sliter sönder våra liv, våra relationer och Guds skapelse. Vi tror att världens våldspiral bottnar i ett mänsklighetens uppror mot Gud. Genom det bibeln beskriver som ett syndafall bröts relation mellan människan och Gud, och genom bibeln kan vi läsa om hur Gud gång på gång söker kontakt och en upprättad gemenskap med en förlorad och vilsen mänsklighet. 

Vi tror att Gud har uppenbarat sig i historien genom sin son Jesus Kristus. Vi bekänner Jesus som världens frälsare och Herre. I Jesus liv och undervisning och ultimat i hans död på ett kors bevisar Gud sin eviga kärlek för mänskligheten en gång för alla. Genom korset tog Jesus all mänsklighetens synd och skam på sig och gav oss rätten att bli Guds barn. Vi tror också att Jesus uppstod från döden och att det ger oss ett fast hopp om att döden är besegrad, och att hoppet också sträcker sig bortom detta liv. I Jesus får vi förlåtelse, upprättelse och nytt liv.

Vi tror också på den Helige Anden. Genom den Helige Anden bjuds vi in i en gemenskap större än oss själva, med vår himmelske Far, med Sonen och med varandra. Vi tro att vår kallelse är att i den helige Andes kraft leva ett liv som i allt berättar om och förkroppsligar Guds kärlek i den här världen för att också fler ska få upptäcka sitt oändliga värde i Guds kärleksfulla blick.

Bibeln är vår grund och främsta källa för tro och liv. Vi ser Bibeln som Guds Ord förmedlat genom människors ord och liv i olika historiska sammanhang. Vi tror att Gud talar till alla människor i alla tider genom Bibeln. Tillsammans och enskilt lyssnar vi efter Guds levande tilltal för våra liv och vår tid och försöker leva ut det. 

 

Frälsning & dop

Det står i Bibeln att Jesus bultar på varje människas hjärtas dörr. Vill du ta emot Jesus och bjuda in honom in i ditt liv behöver du bara be till honom. Om du vill kan du be så här:

Tack Jesus för att du älskar mig. Tack att du gav ditt liv för mig.
Kom in i mitt hjärta, förlåt mig min synd.
Tack att från och med idag är jag din, och du är min.
Tack Jesus att ingenting kan skilja mig från din kärlek. Amen

Nästa steg är att ta kontakt med en församling eller någon troende i din närhet och dela med dig av ditt beslut. Tillsammans kan ni be och läsa bibeln och till exempel gå en Alphakurs (grundkurs i kristen tro), eller uppsöka en gudstjänst.

Bibeln berättar att tro också hör ihop med dop. Jesus själv döps och han ger sina lärjungar uppdraget att döpa i Faderns, Sonens och de helige Andes namn. I dopet i vatten beskriver Paulus hur vi begravs med Kristus för att uppstå till ett nytt liv tillsammans med honom. Dopet är som trons vigselring, det bekräftar mötet och relationen med Gud. Dopet är också steget in i församlingsgemenskapen. 

Vill du veta mer om tron och dopet? Hör av dig!

 

Vår historia och bakgrund

Församlingens historia går tillbaka till 1857 då Kristianstads Baptistförsamling bildades. Det var den första friförsamlingen i staden och därmed den första folkrörelsen som etablerades. Den kom att få en avgörande betydelse för utvecklingen mot demokrati i samhället och den kom till medan det ännu var olagligt med andliga sammankomster utanför Svenska kyrkans ram. Konventikelplakatet upphävdes 1858. 

1893 invigdes den pampiga Betelkyrkan vid Södra Kaserngatan. Den fick stå kvar till 1982 när den förstördes genom en anlagd brand. 1938 delades församlingen och Baptistförsamlingen Elim bildades. 1940 byggdes Elimkyrkan vid Österlånggatan. Elim samverkade med Örebro Missionsförening som senare blev Örebromissionen. De båda baptistförsamlingarna återförenades 1986 och byggde sedan Östermalmskyrkan som invigdes 1989. Det betonades att den skulle vara inte bara en kyrka för de egna medlemmarna utan en öppen famn mot stadens invånare.

Pingstförsamlingen, som först hette Sion och senare Filadelfia, bildades 1918. Pingstkyrkan vid Fästningsgatan invigdes 1931. Där bedrev församlingen sin verksamhet fram till 2001. Man lämnade sin dåvarande kyrkolokal, nuvarande ELF-kapellet, och flyttade in i Östermalmskyrkan. Där bildades på nyåret 2002 Östermalmskyrkans församling av Pingstförsamlingen och Baptistförsamlingen. Denna är ansluten till såväl Evangeliska Frikyrkan som Pingst Fria Församlingar i Samverkan. 

Var med och ge!

Du kan vara med och bidra till församlingens arbete ekonomiskt. Det finns flera sätt att ge, exempelvis via Swish eller Bankgiro.

Swish församlingskollekt: 123 074 68 59
Swish missionskassa: 123 004 02 79
Swish café: 123 244 15 41

Bankgiro: 890-3585

Tack för din gåva!