Bön och Smågrupper

Vi tror på den lilla gruppens betydelse! Varje vecka ses stora delar av församlingen i smågrupper och äter, ber och delar livet tillsammans. I den lilla gruppen ryms hela livet, gemenskap fördjupas och tron stärks.

Smågrupper

Vi tror att den lilla gruppen i vardagen behövs! I smågrupperna möts vi varje eller varannan vecka och äter, ber och delar livet tillsammans.  I smågruppen finns plats för små och stora frågor, det är en trygg plats att fördjupa sin tro på och att dela tron med andra. 

Är du intresserad av att vara med i en smågrupp eller vill du bara allmänt veta mer om smågruppsarbetet? Kontakta marcus.fröding@ostermalmskyrkan.nu

Onsdagsbön

Varje onsdag kl 17.30 ses vi och ber! Bönen är öppen för alla. P.g.a pandemin ses vi just nu via Teams. Kontakta rikard.holst@ostermalskyrkan.nu för mer information

Tikva

Tikva är en form av rörelsebön, med avslappnande övning och bibelmeditation. När? Måndagar kl 18.30 i UG lokalen. OBS! På grund av pandemin och rådande restriktioner är denna aktivitet pausad.