Seniorer

Vi är en kyrka för alla generationer! Här hittar du information om vad som är på gång för dig som känner dig som en senior!
seniorer

RPG

RPG gör flera utflyter och anordnar flera föreläsningar per termin.

Läs mer här

Omsorgsgruppen

Omsorgsgruppen jobbar med att besöka dem som inte längre har möjlighet att vara del av gudstjänstfirandet.

Vill du kontakt eller har frågor kring omsorgsgruppens arbete, ring 044-12 24 90 eller skicka ett mail till info@ostermalmskyrkan.nu så hjälper vi dig vidare!