Seniorer

Vi är en kyrka för alla generationer! Här hittar du information om vad som är på gång för dig som känner dig som en senior!
seniorer

Seniorgudstjänster

Välkommen till en enkel gudstjänst mitt i veckan. Efter gudstjänsten dricker vi kaffe tillsammans.

OBS! På grund av pandemin och rådande restriktioner har vi pausat dessa gudstjänster.

RPG

RPG gör flera utflyter och anordnar flera föreläsningar per termin.

Läs mer här

Omsorgsgruppen

Omsorgsgruppen jobbar med att besöka dem som inte längre har möjlighet att vara del av gudstjänstfirandet.

Vill du kontakt eller har frågor kring omsorgsgruppens arbete, ring 044-12 24 90 eller skicka ett mail till info@ostermalmskyrkan.nu så hjälper vi dig vidare!