Integration & Socialt arbete

Människor ligger oss nära om hjärtat! Vi vill vara en god kraft i samhället som bidrar till fler samlingsplatser och fler möten mellan människor och samhälle. För att vara med och bidra till integration och mångfald har vi skapat flera mötesplatser.

 

För mer information gällande integration och socialt arbete, kontakta:

Marcus Fröding, pastor med social inriktning: marcus.froding@ostermalmskyrkan.se. Marcus har också 35 % tjänst som pastor inom kriminalvården.

Bidrag: Lite längre ned på sidan kan du läsa om olika sorters bidrag du kan söka. OBS! I ansökan finns mer information gällande kontaktperson för respektive bidrag.

Bidrag social verksamhet

Vi är stolta delägare i Erikshjälpen Secondhand butik Kristianstad. Tillsammans med Erikshjälpen gör vi en insats för vår stad, vår miljö och för barn runt om i världen.

Tack vare vårt engagemang och delägarskap i Erikshjälpen Second Hand i Kristianstad har vi möjlighet att vara med och ge bidrag till olika sociala insatser lokalt i Kristianstad kommun men också globalt till bistånd och katastrofhjälp. 

Har du kännedom om, insyn i eller är delaktig i en ansvarsfull verksamhet som inkluderar;

  • Socialt arbete för att hjälpa utsatta barn/barnfamiljer lokalt i Kristianstad kommun? 
  • Utvecklingsarbete som bidrar till barns utveckling i andra länder?
  • Katastrofarbete/akut händelse som särskilt drabbar barn och deras familjer i andra länder?

Vi i Östermalmskyrkan genom vårt särskilda Råd för Social Utveckling (RÅSU) hanterar ansökningar och kan ge bidrag. 

Kontakta oss på info@ostermalmskyrkan.se Attn: RÅSU för att få veta mer eller skicka in en ansökan genom den särskilda mall som du kan ladda ner här nedanför.

Här är ansökningsformuläret

Meningsfull Fritid

Meningsfull Fritid är en fond som vill hjälpa barn och unga i vår stad. Läs mer i ansökningsformuläret.

Du som är  förälder eller vårdhavare till barn under 18 år och som har försörjningsstöd – har genom fonden möjlighet att söka stöd till ditt barns fritidsaktiviteter.

 

Här är ansökningsformuläret