Integration & Socialt arbete

Människor ligger oss nära om hjärtat! Vi vill vara en god kraft i samhället som bidrar till fler samlingsplatser och fler möten mellan människor och samhälle. För att vara med och bidra till integration och mångfald har vi skapat flera mötesplatser.

Vi driver bland annat ett språkcafé och en öppen förskola – för mer information kontakta vår integrationssamordnare Cecilia Samuelsson. OBS! Under pandemin ligger tyvärr dessa verksamheter på paus.

Pastor Marcus Fröding har 35 % tjänst som pastor inom kriminalvården.