Höstens gudstjänster

Skördebild

Kom, Jesus kallar!

Höstens tema berör det vi, i pastorsteamet, tror Jesus gör i vår församling redan nu och som Han än mer vill göra i vår stad. Jesus kallar människor! Han kallar alla människor. Han kallar dem till sig, nära sitt hjärta. Han älskar dem men Hans kärlek sträcker sig inte bara inom församlingen utan Hans kärlek gäller hela Kristianstad, nordöstra Skåne ja hela vårt land och värld. 

Det finns därför ett “Kom!” till alla människor i vår närhet. Till dig som varit med i den här församlingen i hela ditt liv men också till dig som är ny eller gäst i vår gemenskap. Den hälsningen bär en djupare frihet och frid än vad världen har att ge. I Hans “Kom!” kan du och jag få lägga ner allt inför Hans kors. Vi är förlåtna. Men i Hans hälsning finns det också en rörelse.  Att söka sig närmare Jesus för oss in i en rörelse av att både följa Jesus och att gå med frid till människor vi möter. Jesu kärlek med oss når sin fullbordan när vi har kraft, mod och ork att ge vidare den till andra människor.  Jesus beskriver det i Luk 19:10 “Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.”

Vi vill därför under hösten stanna upp inför Kom Jesus kallar. Det finns också något viktigt att vi vågar stanna upp i vårt lärjungaskap och inte tillåta oss den stress som annars präglar vår vardag. Därför kommer vi under hela terminen fram till advent hålla oss i Lukasevangeliet. Det är ett evangelium som var tänkt att hjälpa de första kristna att förstå sitt ursprung och att se hur det är Gud som bygger sin församling och sitt rike utifrån att Han i alla tider kallar och sänder människor, människor som du och jag. Du och jag bär en kallelse som kommer utifrån Jesus: “Kom!” Vi kan få ge hopp och frälsning till vår stad, ge mening åt den som känner sig förlorad. Evangeliet har något att ge vår stad och region eftersom Jesus: “Kom!” fortfarande ljuder. I Honom, finns det frälsning och hopp för vår värld. 

Vi får därför lägga den här hösten i Guds händer och be: Kom helige Ande över oss, våra gudstjänster och över nordöstra Skåne. Amen

/
Rikard Holst